პირადი მონაცემების დაცვა

თქვენს შესახებ ჩვენთვის მოწოდებულ ნებისმიერი ინფორმაცია დაცულია პერსონალური მონაცემთა დაცვის პოლიტიკით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თქვენი პერსონალურ ინფორმაციის გამოყენება ხდება მხოლოდდამხოლოდ ვებ გვერდი ashleyhome.ge-ის მიერ მომსახურების ხარისხის გაზრდის მიზნით და დაკავშირებულია გვერდზე თქვენს მიერ გაკეთებული შეკვეთის მომსახურებასთან.

  • თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ „სტუმრის“ სტატუსით ვებ გვერდის დათვალიერების ან შეძენის შემთხვევაში
  • თქვენ შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ „სიახლეების გამოწერაზე“, სხვა შემთხვევაში თქვენი ელ-ფოსტა არ მოხვდება ჩვენს მონაცემთა ბაზაში
  • თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ Facebook ანგარიშით
  • თქვენ შეგიძლიათ გაიაროთ „ავტორიზაცია“ ჩვენს ვებ გვერდზე, თქვენი მონაცემები, სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, საკონტაქტო ნომერი, მისამართი, შეკვეთილი პროდუქციის სია რჩება ჩვენს არქივში და განკუთვნილია მხოლოდდამხოლოდ შეკვეთილი პროდუქციის მაღალი ხარისხით მოწოდებისთვის.

პროდუქციის განვადებით შეძენის დროს თქვენი გადამისამართება მოხდება საქართველოში რეგისტრირებული ბანკის ონლაინ განვადების გვერდზე. განვადების დამტკიცებისთვის საჭირო პერსონალური ინფორმაციის მოთხოვნა და მისი გადამოწმება მოხდება შესაბამისი ბანკის მიერ და თქვენ მიერ ბანკისთვის მიწოდებული ინფორმაცია არ მოხვდება ashleyhome.ge-ის ბაზაში.

 

პროდუქციის ბარათით შენაძენის დროს თქვენი გადამისამართება მოხდება საქართველოში რეგისტრირებული ბანკის პორტალზე. თქვენი პლასტიკური ბარათის მონაცემების დამუშავება მოხდება მხოლოდდამხოლოდ შესაბამისი ბანკის მიერ და არ მოხვდება ashleyhome.ge-ის მონაცემთა ბაზაში.

 

მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით მნიშვნელოვანია გვქონდეს თქვენს შესახებ სრულყოფილი და სწორი ინფორმაცია. თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვაზე პასუხისმგებელია შპს „დეკორ გრუპი“ (ს/კ 405324288). დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:


გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ინტერნეტ სივრცეში არ არსებობს სრულყოფილად დაცვის გარანტია, ამიტომ შენაძენის გაკეთების დროს დარწმუნდით, რომ იმყოფებით ვებ გვერდზე ashleyhome.ge.